Shipping

sólo para la Unión Europea                                                   only to European Union


Por favor,                                                                                  Please,

antes de pedir para las Islas Baleares,                                before ordering for the Balearic Islands,

póngase en contacto con                                                      keep in contact with

imajadistribuidora@gmail.com                                             imajadistribuidora@gmail.com


tel. 600 22 62 40                                                                     tel. 600 22 62 40